Thiền

CON NGƯỜI HAY LÀ RÔ BỐT???
  • 01.07.2021

Con người chính là một cái máy. Con người, suy cho cùng, hoàn toàn vô thức. Con người không là gì khác ngoài các thói...

CHẤP NHẬN
  • 28.06.2021

Nếu bạn vừa mới mất một cái gì đó. Hãy đọc nó.

CHIÊM NGƯỠNG TỰ NHIÊN
  • 27.06.2021

“Chưa con người nào từng tưởng tượng được cuộc trò chuyện với tự nhiên xung quanh tác động tới sức khỏe và...

THIỀN ĐỊNH VÀ KHOA HỌC
  • 26.06.2021

Thiền định là điều đơn giản nhất, cũng là điều cao siêu nhất. Cơ sở khoa học của thiền định là gì?